Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Módl się przed i po wszystkim

Już w czasach starożytnych istniała tradycja czytania Ewangelii. Może być inaczej. Ludzie postrzegają świętą księgę na różne sposoby i każdy wybiera, jak najlepiej modlić się modlitwą i jak najlepiej czytać świętą księgę. Niektórzy zaczynają czytać święte słowa po jednym rozdziale dziennie. Inni, przeciwnie, czytają tylko fragmenty, które brzmią w boskie, po roku kościelnym.

Wielu zaleca czytanie po modlitwie trzech rozdziałów Nowego Testamentu i jednego rozdziału Ewangelii dziennie. Niektórzy nadal praktykują czytanie dwóch rozdziałów z Apostoła, a następnie modlitwę. Ponadto główną zasadą dla chrześcijanina jest czytanie Psalmów. Musisz czytać kathismę dziennie lub jedną z części. Jednocześnie trzeba czytać nie zależnie od potrzeb ludzkiego serca. Każdy z nas może znaleźć kilka minut na przeczytanie jednego lub kilku rozdziałów Pisma Świętego.

Modlitwa w życiu człowieka i kiedy ją czytać?

Ponadto księża nalegają, aby podczas czytania upłynęło życie człowieka. Serafin z Sarowa, twierdził, że umysł ludzki powinien obracać się wokół pisma. To znaczy, że wszystko, co człowiek czyta, odkłada się na poziomie nieświadomym. Biblię można czytać kilka razy dziennie, a z każdym czytaniem ujawni się nowe znaczenie. Więcej informacji na stronie https://kosciol.wiara.pl/doc/5880676.Z-biskupami-o-rodzinie

W przypadku, gdy człowiek rozpoczyna dzień od modlitwy i czytania Pisma Świętego, z pewnością wykorzysta w ciągu dnia to, co zostało przekazane do jego serca w praktyce. Aby odnieść duchowy pożytek, trzeba stale pamiętać o tym, co zostało przeczytane. A także dołożyć wszelkich starań, aby wcielić w życie to, co zostało powiedziane przez Boga.

Módl się przed i po wszystkim. W modlitewniku można znaleźć modlitwy, które należy odmówić przed rozpoczęciem czytania świętej księgi. Jeśli jednak nie jest to możliwe, to można prosić Boga o błogosławieństwo własnymi słowami. Ponadto należy prosić Go o zrozumienie i pomoc we wszystkich innych sprawach. A szczególnie w świadomości i rozumieniu świętych pism.

Ponadto Kościół nalega, aby sprawiedliwy człowiek codziennie czytał Stary Testament. Mimo, że Stary i Stary Testament są dość trudne do odczytania. Można je przyjąć i zrozumieć przy specjalnych interpretacjach. Twój mentor w Kościele powie ci, które interpretacje są dla ciebie najlepsze. Nieznajomość Starego Testamentu, jako podstawy, nie pozwala zrozumieć, o co chodzi w Nowym Testamencie.

Człowiekowi można zaproponować różne sposoby czytania Starego Testamentu. Najprostsze jest czytanie od początku do końca. Musisz to zrobić spokojnie i nie rozwodzić się nad żadnymi szczegółami. Szczególnie jeśli chodzi o historię narodu żydowskiego. Jeśli jest możliwość pominięcia tej części, to będzie to dla Ciebie optymalne rozwiązanie. Ale i tak trzeba przestudiować w całości starą część świętej księgi.

Czy potrzebujesz czytać Stary Testament na co dzień?

Do Ciebie należy decyzja, czy potrzebujesz czytać Stary Testament na co dzień. Warto zaznaczyć, że wskazane jest przeczytanie jej od początku do końca. Jest bowiem wiele pożytecznych i rozwijających. Ponadto człowiek może się z niej wiele nauczyć w sposób pouczający. Wielu chrześcijan podziwia to, co jest napisane w starej części świętej księgi.

Warto zauważyć, że przed każdym czytaniem ze Starego i Nowego Testamentu zaleca się czytanie modlitwy. Chodzi głównie o to, że między Starym i Nowym Testamentem można wyznaczyć granicę między duszą człowieka a Bogiem. Jednocześnie istnieją wspaniałe obrazy, które mogą pomóc osobie obrać właściwą drogę i wyjaśnić, czego nie robić.

Stary Testament jest pouczającą częścią życia, w której można odnaleźć swój własny, szczególny sens. Ale z czasem ta część starej książki staje się dla człowieka nieciekawa. Jednocześnie chrześcijanin może z niej wiele skorzystać. Stary Testament ma pozytywny wpływ na każdego z nas.

Modlitwy, czytanie świętej księgi – to jest to, co wierzący powinien robić codziennie. Dlatego przed wyruszeniem na prawdziwą drogę i zanurzeniem się w niej, zaleca się przyjść do kościoła i poprosić o błogosławieństwo od mentora w tej sprawie. Pomoże, jak również doradzi jak zachować się w danej sytuacji, a także naprowadzi na właściwą drogę. Pamiętaj, aby czytać modlitwę przed i po przeczytaniu Ewangelii, dzięki czemu zrozumienie Pisma Świętego będzie lepsze.

Hieromonk Job odpowiada:

Ewangelia czytana dla zdrowia i dobra dzieci i innych osób jest zawsze skuteczna i korzystna. Ojcowie święci radzą, aby przed czytaniem Pisma Świętego prosić Pana o pomoc.

Święty Efraim Syryjczyk pisze: „Kiedy siadasz do czytania lub słuchania lektora, módl się najpierw do Boga, mówiąc: „Panie, otwórz uszy i oczy mojego serca, abym mógł usłyszeć Twoje słowa i wypełnić Twoją wolę”. (Ps. 118:18). „Mam nadzieję, mój Boże, że oświecisz moje serce” – zawsze módl się do Boga, aby twój umysł został oświecony i objawił ci moc Jego słowa.

Wielu, którzy polegali na własnym rozumie, popadło w błąd i „uznali się za mądrych, a stali się głupcami” (Rz. 1:22). Mnich Izaak Syryjczyk również poucza: „Nie zbliżaj się bez modlitwy do słów sakramentów zawartych w Piśmie Bożym i nie proś o pomoc Boga, ale mów: 'Spraw, Panie, abym otrzymał zmysł mocy, która w nich jest’. „Uznaj modlitwę za klucz do prawdziwego znaczenia tego, co jest powiedziane w boskich pismach.

Modlitwa Tropari

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo nie znajdujemy usprawiedliwienia dla siebie, grzesznicy odmawiają tę modlitwę do Ciebie, jako Pana: zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu: pokładamy w Tobie nadzieję i wzywamy Twojego imienia: nie obracaj się nad nami bez miary i nie pamiętaj na wieki naszych nieprawości, ale jako miłosierny okaż teraz miłosierdzie i wybaw nas od naszych wrogów, bo Ty jesteś naszym Bogiem, a my Twoim ludem, wszyscy – dziełem Twojej ręki, Panie, zmiłuj się nad nami!

I teraz, i zawsze, i na zawsze. Amen: drzwi łaski Bożej otwórz nam, błogosławiona Matko Boża, w Tobie mamy nadzieję, nie zginiemy, ale przez Ciebie niech się pozbędziemy cierpień, bo Ty jesteś zbawieniem rodu chrześcijańskiego!

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz