Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

DIETA BEZGLUTENOWA: OTO KILKA PORAD

W
przypadku celiakii, gdy uk
ład
odpornościowy wchodzi w kontakt z gliadyną, jednym z dw
óch
najwa
żniejszych
białek składających się na gluten, w jelicie pojawia się
zapalenie, kt
óre
powoduje zanik kosmków, czynników jelita cienkiego, które s
łużą
do prawidłowego trawienia każdego przyjmowanego przez nas składnika
odżywczego.

ŻNIJ
SIĘ BEZ PODDAWANIA SIĘ

Często
dieta bezglutenowa cieszy się niesłuszną opinią diety składającej
się z deprywacji, a przez to ograniczającej. Wcale tak nie jest. Po
bliższym przyjrzeniu się, żywność zawierająca gluten stanowi
najmniejszą część i wszystkie można zastąpić alternatywnymi
składnikami. Osoby z celiakią i nietolerancją mogą bez ryzyka
jeść ryby, mięso, warzywa, rośliny strączkowe, suszone i świeże
owoce, mleko i produkty pochodne, jajka.

Mało
tego: płatki zbożowe pojawiają się r
ównież
wśr
ód
produktów bezglutenowych. Nie wszyscy cz
łonkowie
kategorii zb
óż
mają problemy i dlatego są cennymi sojusznikami. Ryż, kukurydza,
komosa ryżowa, proso, kasza gryczana, owies, amarant, sorgo nadają
się do każdej diety. Należy to oczywiście zrozumieć, jeśli
asymilacja odbywa się w czystej postaci: nie może być ślad
ów
zanieczyszczenia wspomnianymi zbo
żami.
Na przykład, jeśli znajdziesz opakowania z mieszankami zb
óż,
kt
óre
zawieraj
ą
zar
ówno
owies, jak i j
ęczmień,
nie można powiedzieć, że związek jest bezglutenowy.

Dlatego
tak wa
żne
jest, aby zwracać najwyższą uwagę na składniki każdego dania,
kt
óre
stawiamy na stole. Na szcz
ęście
coraz więcej produkt
ów
na rynku jest skierowanych na potrzeby osób z celiaki
ą
i nietolerancją i dlatego są bezglutenowe. Bezglutenowa firma jest
jedną z wiodących firm o tej dbałości i zainteresowaniu
propozycją produkt
ów
bezglutenowych:
ścisła
kontrola wszystkich faz produkcji wędlin (salami, szynki, mortadela,
smalec, boczek, specjały) gwarantuje doskonałe bezpieczeństwo dla
zdrowia os
ób
cierpi
ących
na choroby związane z glutenem. R
óżnorodność
jego propozycji, począwszy od wyboru, pozwala każdemu tworzyć
coraz to nowe receptury i kombinacje, a wszystko to w imię smaku i
tradycji.

SPRAWDŹ
ETYKIETY PRODUKT
ÓW

Produkty
przemys
łowe
zwracają coraz większą uwagę na potrzeby konsument
ów
celiakii, a konsumpcja
żywności,
zar
ówno
s
łodkiej,
jak i słonej, bezglutenowej jest coraz bardziej gwarantowana. Jednak
ryzyko nie jest całkowicie wyeliminowane, ponieważ możliwość
skażenia jest zawsze tuż za rogiem. W rzeczywistości żywność
dostępna na rynku jest często traktowana dodatkami, zagęstnikami i
innymi elementami zawierającymi gluten, co powoduje, że produkty te
są wyrzucane do diety bezglutenowej.

Same
w
ędliny,
chociaż same w sobie nie zawierają glutenu, mogły zostać poddane
obr
óbce
dodatkami i aromatami, które zasadniczo uniemo
żliwiają
ich stosowanie dla os
ób
z celiaki
ą
i nietolerancją. To uwalnia Cię od każdego tego typu problemu,
pozwalając na pełną swobodę oferowania swoich produkt
ów
przy stole.

Idealnym
rozwi
ązaniem
dla os
ób
z nadwra
żliwością
na gluten jest bowiem dbanie o ich odżywianie w pierwszej osobie.
Jeśli więc masz możliwość przyrządzania pożywnych i
bezpiecznych potraw własnymi rękami, korzyści dla Twojego
organizmu będą oczywiste.

Receptury,
które mo
żna
przygotować z produkt
ów,
s
ą
bardzo wysokiej jakości. Pyszną propozycją jest cotechino i
chrupiący szpinak, z pysznym dressingiem z octu balsamicznego,
rodzynek, orzech
ów
laskowych i orzeszków pinii; kolejne pe
łne
smaku rozwiązanie, idealne na letnie wieczory w gronie rodziny i
przyjaci
ół,
to surowa szynka, figi i zapach pomarańczy, kt
óry
łączy
w sobie węchową eksplozję i złożoność smak
ów;
tak samo smaczna jest zielona fasolka gotowana w gotowanej szynce,
zawini
ęta
w plastry wędzonego sera.

DIETA
BEZGLUTENOWA: KILKA PUNKTÓW DO PAMI
ĘTANIA

Prowadzenie
zdrowego
życia
jest niezbędne dla dobrego samopoczucia naszego organizmu. Ćwiczenie
i prawidłowe odżywianie są niezbędne. Dieta bezglutenowa
rozpowszechniła się obecnie nie tylko wśr
ód
osób cierpi
ących
na zaburzenia związane z nadwrażliwością na gluten, ale także
wśr
ód
osób zwracaj
ących
uwagę na linię. Jednak porady żywieniowe, kt
óre
wskazuj
ą
na dietę bezglutenową ze względu na jej rzekome właściwości
odchudzające, opierają się na fałszywym micie.

Zaprzeczono
odchudzaj
ącemu
działaniu diety bezglutenowej: liczy się nie brak glutenu, ale
zbilansowane spożycie tłuszcz
ów,
w
ęglowodanów,
b
łonnika,
białka, kalorii. W diecie bezglutenowej nie ma zatem żadnego
możliwego do prześledzenia skr
ótu,
nie ma oczywistych korzy
ści.
Fałszywe dla tego pierwiastka jest r
ównież
powszechne, np. to, że produkty bezglutenowe gwarantują niższą
kaloryczność niż odpowiedniki zawierające gluten.

Zwróć
uwagę na przekąski: jak już wspomniano, w przypadku produkt
ów
pakowanych ryzyko zanieczyszczenia glutenem i pochodnymi jest
wysokie; zawsze nale
ży
sprawdzić etykiety i wykazy składnik
ów,
aby upewni
ć
się, że produkty rzeczywiście są bezglutenowe.

Na
śniadanie
jedz z urozmaiceniem.

W takim razie śmiało kup mleko, całe lub odtłuszczone, albo
napoje pochodzenia roślinnego. Obfite w świeże owoce, zar
ówno
w postaci czystej, jak i w postaci soków i wirówek. Sk
ładniki,
kt
óre
przyniesiesz na stó
ł
śniadaniowy, takie jak przekąska, będą bezpieczniejsze, jeśli
nie zostaną zapakowane lub przetworzone. Owies jest r
ównież
naturalnie bezglutenowy, zwłaszcza jeśli jest pochodzenia
biologicznego i kontrolowanego.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz